AsystentSMS v2.0

Poznaj Powiadamiaj klientów o promocjach, nowościach, upustach. Dzięki asystentowi przypominaj o umówionych spotkaniach, przeglądach, samochodu czy tez terminie wygaśnięcia ubezpieczenia. Informuj o przekroczeniu płatności faktury. Automatycznie wysyłaj życzenia urodzinowe. To tylko niektóre z zastosowań marketingu SMS...
Zarejestruj